โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาและได้จัดเตรียมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุมโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาและได้จัดเตรียมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2566 โดยมี ตัวแทนส่วนราชการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง