โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ Dance – Music – Film ภายใต้ชื่องาน “เรื่องเล่าสองสายน้ำ”

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิรุฬห์ สิทธิวงค์ นายอำเภอเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน พ่อค้าแม่ค้า และ ประชาชน ฯลฯ ร่วมงาน โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ Dance - Music - Film ภายใต้ชื่องาน "เรื่องเล่าสองสายน้ำ" โดยเป็นแสดงโชว์ชุดพิเศษ จากศิลปินสหรัฐฯ-ไทย และเยาวชนเชียงของ จัดแสดง 3-4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00-20.30 น. ณ กาดกองเก่า ถนนสบสม-หาดไคร้ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย