Chiangkhong Music festival ครั้งที่ 2 ณ ลานรูปปั้นปลาบึก บ้านหาดไคร้ หมู่ 7

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี ร่วมงาน Chiangkhong Music festival ครั้งที่ 2 ณ ลานรูปปั้นปลาบึก  ระเบียงโขง หน้าวัดหาดไคร้ บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 ตำบลเวียง เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างประสบการณ์ให้เยาวชนเชียงของในด้านดนตรี โดยมีศิลปินจากวงทศกัณฐ์โซโล่ เจ้าของผลงานเพลง Chiangkhong the best destination. วง HSW Band วง "เยียวยา" จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ และวงนาคา สตูดิโอ ฯลฯ มาร่วมงานเล่นดนตรีด้วย