พิธีงานสรงน้ำพระธาตุและกิจกรรมวันวิสาขบูชา

วันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2562
วัดหลวง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมสมาชิกสภาฯ เข้าร่วม พิธีงานสรงน้ำพระธาตุและกิจกรรมวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกๆปี เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและก่อให้เกิดความสามัคคีธรรม ของพุทธศาสนิกชนนำมาซึ่งความสันติสุข

cr.photo : Krunus (ACK) โรงเรียนอนุบาลเชียงของ