พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและศาลพระภูมิเจ้าที่ ในวันเทศบาล ประจำปี 2562

วันที่ 24 เมษายน 2562
ณ บริเวณศาลหลักเมืองหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและศาลพระภูมิเจ้าที่ ในวันเทศบาล ประจำปี 2562