กิจกรรมครบรอบ 4 ปี กาดกองเก่า

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรมครบรอบ 4 ปี กาดกองเก่า สบสม-หาดไคร้ ได้รับเกียรติจากนางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นผู้กล่าวรายงาน อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย ภายในงานมีการแสดงของกลุ่มเยาวชนบ้านหาดไคร้ การเดินแบบกิตติมศักดิ์ และกิจกรรมร้องฟรี เสียงดี มีรางวัล นอกจากนี้ยังมีการออกบูทจากร้านค้าสินค้าธงฟ้าประชารัฐ สินค้าโอทอป ร้านค้าเสื้อผ้าพื้นเมือง อาหารพื้นบ้าน และอื่นๆอีกมากมายให้ประชาชนได้เลือกชิม ช้อป แช๊ะและแชร์ 📸

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwckmunic%2Fposts%2F3909625579061314&show_text=true&width=552&height=898&appId" width="552" height="898" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>