กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดกาดกองแก้วและรณรงค์สวมหมวกกันน็อคล็อคสายรัดคาง

วันเสาร์ที่ 11 กรกฏาคม 2563 วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับจิตอาสา บ้านเวียงแก้ว จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดกาดกองแก้ว รณรงค์สวมหมวกกันน็อคล็อคสายรัดคาง และดำเนินการตั้งจุดคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)