กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา”ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิหาคม 2563

วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา”ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิหาคม 2563
ณ สวนสาธารณะปลาบึกเจ็ดสี ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย