กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ดังนี้

เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตัดบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์จำนวน 25 รูป

เวลา 08.30 น. พิธีวางพานพุ่ม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน