กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยจัดให้มีพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับ ทั้งนี้ เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์