กิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ที่ความสะอาดแม่น้ำ คู คลอง ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมกิจกรรม "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ที่ความสะอาดแม่น้ำ คู คลอง " เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณ หนองสลาบ บ้านน้ำม้าใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย