ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปี พ.ศ.2563

ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตำบลเวียงเวียงของ โปรดยื่นเอกสารและชำระภาษีตามเวลาที่กำหนด เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่าน จะส่งผลสะท้อนกลับคืนสู่ท่านในรูปแบบการพัฒนาท้องถิ่น

# การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2563

รายละเอียดตามภาพที่แนบมา