ขอเชิญชวนใช้ถุงผ้าเพื่อลดปัญหาขยะโลกและลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ขอเชิญชวนใช้ถุงผ้าเพื่อลดปัญหาขยะโลกและลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม