ขอเชิญเที่ยวงาน “กาดกองเก่าครบรอบ 4 ปี“

ขอเชิญเที่ยวงาน "กาดกองเก่าครบรอบ 4 ปี“ ในวันนี้

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ณ ตลาดประชารัฐต้องชมกาดกองเก่า ถนนสายสบสม-หาดไคร้

บ้านหาดไคร้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

พบกับการแสดงของกลุ่มเยาวชนบ้านหาดไคร้ การเดินแบบกิตติมศักดิ์

ชุดพื้นเมืองล้านนา กิจกรรม "ร้องฟรี เสียงดี มีรางวัล" สมัครได้หน้างาน

รับจำนวนจำกัด และกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมาย

การออกร้านขายสินค้าพื้นเมืองและอื่นๆอีกมายมาย

ทั้งนี้ เชิญชวนผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองล้านนา

หรือแต่งชุดตามชาติพันธุ์ต่างๆ เข้าร่วมงานในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน สนับสนุนงบประมาณโดย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

หมายเหตุ : 1. โปรดใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยเข้าร่วมตลอดงาน

2. โปรดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

ณ จุดคัดกรองก่อนเข้าร่วมงาน

3. โปรดตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย

ณ จุดคัดกรองก่อนเข้าร่วมงาน

4. โปรดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงาน

ณ จุดคัดกรองก่อนเข้าร่วมงาน