เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างอาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ อำเภอเชียงของ

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรี ได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างอาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ อำเภอเชียงของ โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเชียงของ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงของ