พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดพระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยกองการศึกษาจัดงานประเพณีเข้าพรรษา โดยได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ
วัดพระแก้ว โดยมีนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยพนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลฯ