งานเกษียณอายุราชการ 2563 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

งานเกษียณอายุราชการ 2563 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
ผลิตโดยงานประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณบทเพลง
1.วันเกษียณ - ไก่ พรรณนิภา
2.โชคดีนะเพื่อน - ไมโคร
3.คำสัญญา - อินโดจีน
4.วันเดือนปี - เจี๊ยบ วรรธนา
5.ด้วยรักและผูกพัน - เบิร์ด ธงไชย