จิตอาสาพระราชทานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของร่วมกันพัฒนาถนนสายกลาง

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.
จิตอาสาพระราชทาน เทศบาลตำบลเวียงเชียงของนำโดย นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนชาวบ้านสบสม หมู่ 3 และบ้านหาดไคร้ หมู่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ ร่วมกันพัฒนาถนนสายกลาง
กาดกองเก่า โดยการกวาดถนน ตัดหญ้าสองข้างทาง ตัดแต่งต้นไม้ รื้อป้ายชำรุด เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย