ดำเนินการใช้มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ตลาดนัดวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
อปพร. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมใจสู้ภัยโควิด ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด 19) ร่วมกับตลาดนัดวันจันทร์ หน้าเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้ดำเนินการใช้มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 โดยการตั้งจุดคัดกรอง มีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และกำหนดให้ผู้ค้าและผู้ที่มาใช้บริการตลาดนัดต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน เป็นต้น