ดำเนินการใช้มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นำทีม อปพร. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมใจสู้ภัยโควิด ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ร่วมกับตลาดนัดวันพฤหัส หน้าเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ดำเนินการใช้มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนภายในตลาดฯ อาทิ การตั้งจุดคัดกรอง 2 จุด ด้านหน้าตลาดและด้านท้ายตลาด มีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และกำหนดให้ผู้ค้าและผู้ที่มาใช้บริการตลาดนัดต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน เป็นต้น