ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)

วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563
ณ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรี และ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล มอบหมายภารกิจเร่งด่วน ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของที่ได้รับผลกระทบจากพายุ ในเมื่อวานที่ผ่านมา