ตู้ปันสุข หน้าเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดของลงตู้ปันสุขแล้ว

วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563
ตู้ปันสุข หน้าเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
จัดของลงตู้ปันสุขแล้ว
#ทำบุญแบ่งปันใครหิวใครขาดเชิญหยิบฟรี
#ใครมีช่วยกันเติม
#สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
♥️♥️♥️