ต้อนรับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้ให้การต้อนรับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล พร้อมพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการลงพื้นที่เพื่อประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2563 ในะดับภาค