ต้อนรับเทศบาลตำบลปง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยนายวิภัทร พรหมขัติแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ได้ต้อนรับ เทศบาลตำบลปง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ในโอกาสที่ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการด้านกิจการสภาและอื่นๆ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ


ในภาพอาจจะมี 11 คน, สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม