ต้อนรับ คณะจากเทศบาลตำบลห้วยซ้อ

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นายเฉลิม ตาวิยะ

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล และนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ได้ให้การต้อนรับ คณะจากเทศบาลตำบลห้วยซ้อ

นำโดย นายไสว น้อยหมอ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยซ้อ พร้อมคณะผู้บริหาร

สภาเทศบาล และ นายจิโรจน์ บัวชูก้าน

ปลัดเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่ฯ

เนื่องในโอกาสที่ นางสาวธัญญภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง

ณ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ