ต้อบรับคณะคณะจากเทศบาลตำบลพัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ให้การ

ต้อบรับคณะคณะจากเทศบาลตำบลพัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

ณ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ