ท่าจับปลาบึกบ้านหาดไคร้

หากไคร้ที่เคยเป็นแหล่งจับปลาบึกสำคัญตอนนี้หมดยุคจับไปกินแล้วครับ มีแต่จับได้แล้วฝังไมโครชิป ปล่อยคืนสู่แม่น้ำโขง หาดไคร้หาดที่ปลาบึกหวาดกลัวในสมัยก่อน กลับเป็นที่ปลาบึกว่ายผ่านอย่างสบายใจทั้งในหน้าร้อน ฝน หรือหนาวก็ตาม

บ้านหาดไคร้ เป็นหมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ม.7 ที่มีชื่อเสียงทางด้านการจับปลาบึก ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีการจับปลาบึกทุกปี ช่วงระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ปลาบึกจะว่างขึ้นเหนือ เพื่อไปวางไข่ ก่อนการจับปลาบึก จะมีพิธีการสำคัญอีกอย่างหนึ่งต้องทำทุกปีก่อนการจับ นั่นคือพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก ทำพิธีในวันที่ 18 เมษายนของทุกปี ในพิธีการก็จะมีการเซ่นไหว้อาหาร เครื่องดื่ม เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลังจากนั้นก็จะเริ่มลงมือจับปลา โดยเครื่องมือจับปลาบึกของที่นี่ เรียกว่า “มอง” ซึ่งเป็นอวนขนาดใหญ่พิเศษ เฉพาะจับปลาบึกเท่านั้น