นายกเทศมนตรีฯรับมอบเอกสารประชาสัมพันธ์ จากศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 นายเฉลิม ตาวิยะ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ รับมอบเอกสารประชาสัมพันธ์
จากศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้
เป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการสร้างการรับรู้กฏหมาย, ให้คำปรึกษากฏหมาย, คุ้มครองพยานในคดีอาญา, ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท, รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์, ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ฯลฯ
โดยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้จัดวางเอกสารดังกล่าวไว้ ณ เคาเตอร์เอกสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ผู้สนใจสามารถเข้ามาหยิบเอกสารดังกล่าวได้ ตามวัน เวลา ราชการ หรือโทรสายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ยินดีต้อนรับและยินดีให้บริการ