นายกเทศมนตรีได้ประชุมเพื่อติดตามแผนการดำเนินงานและสรุปงาน

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรี ได้ประชุมเพื่อติดตามแผนการดำเนินงานและสรุปงาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ