ประชุมพนักงานเทศบาล

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม พนักงานเทศบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยมีคณะผู้บริหาร นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าประชุมในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน