ประชุมมอบนโยบายต่างๆปีงบประมาณ 2564

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียของ โดย นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ได้ประชุมมอบนโยบายต่างๆปีงบประมาณ 2564 โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รักษาหัวหน้าสำนักปลัด รักษาการผู้อำนวยการทุกกอง และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน