ประชุมหารือการพัฒนาพื้นที่บริเวณระเบียงริมโขง

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในการประชุมหารือการพัฒนาพื้นที่บริเวณระเบียงริมโขง ในการนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นางภัทร์ธีนันท์ บุญสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดและนายพิทักษ์ แสงเพชร์ นายช่างโยธาอาวุโส ได้เข้าร่วมประชุมด้วย การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นในการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่บริเวณระเบียงริมโขง (ตั้งแต่ซอย 14 เทศบาลตำบลเวียงถึงห้วยน้ำสม)