ประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน จากเหตุวาตภัย

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพื่อประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน จากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เนื่องจากยังมีบ้านเรือนของประชาชนบางส่วน ที่ได้รับความเสียหาย และต้องการให้เทศบาลตำบลเวียงเชียงของช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัย