ประชุมเพื่อติดตามแผนการดำเนินงานและสรุปงาน

วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรี , นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ได้ประชุมเพื่อติดตามแผนการดำเนินงานและสรุปงาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ