ประชุมเพื่อติดตามแผนการดำเนินงานและสรุปงาน

วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ได้ประชุมเพื่อติดตามแผนการดำเนินงานและสรุปงาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ