ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมี นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ กำนันตำบลเวียง ผู้ใหญ่บ้าน และไวยาวัจกร ทุกหมู่บ้านในเขต ได้เข้าประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน