ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดพระแก้ว ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สนับสนุนงบประมาณ

การงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดพระแก้ว ประจำปี 2563

กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29-30 พศจิกายน 2563

รายละเอียดดังนี้

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. จะมีขบวนแห่ยอดฉัตรพระธาตุ และเครื่องทรงฤดูหนาวหลวงพ่อหินหยก หลวงพ่อพระประธานวัดพระแก้ว จากโลตัสเชียงของ ถึงวัดพระแก้ว พร้อมผ้าห่มองค์พระธาตุ ฯลฯ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ช่วงเช้า จะมีพิธียกยอดฉัตรที่ได้รับการบูรณะแล้วขึ้นสู่ยอดฉัตรเดิม และงานสมโภชน์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ช่วงเช้า จะมีพิธีทำบุญทางศาสนา พิธีสรงน้ำ พระธาตุ พิธีห่มผ้าพระธาตุ เป็นเสร็จพิธี

ดังนั้น เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จึงขอเชิญชวนร่วมทำบุญ งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดพระแก้ว ประจำปี 2563 และร่วมออกโรงทานช่วงเช้า

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 มาโดยทั่วกัน

สนับสนุนงบประมาณโดย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ