ปันน้ำใจ ปันอาหาร ปันความสุข “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

คลังอาหารเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดทำตู้ ปันน้ำใจ ปันอาหาร ปันความสุข "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และประชาชนชาวเชียงของที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และเปิดโอกาสให้ผู้ใจบุญนำสิ่งของบริจาคใส่ในตู้เพื่อทำบุญแบ่งปัน ใครหิว ใครขาด เชิญหยิบฟรี ใครมีช่วยกันเติม อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ