พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยคณะผู้บริหาร นายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี , นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรี พร้อมกับเจ้าหน้าที่พนักงาน เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย