พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและศาลพระภูมิเจ้าที่ ในวันเทศบาล ประจำปี 2563

วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563
ณ บริเวณศาลหลักเมืองหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและศาลพระภูมิเจ้าที่ ในวันเทศบาล ประจำปี 2563