พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดหาดไคร้

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยกองการศึกษาจัดงานประเพณีเข้าพรรษา โดยได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ
วัดหาดไคร้ โดยมีนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยพนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลฯ