พิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ “

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม พิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา " เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ " กิจกรรม " ปณิธานความดี ทำดีเริ่มมได้ที่ใจเรา " จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ " พัฒนาสิ่งสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ขนส่งสาธารณะ " เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

ณ เทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย