พิธีเปิดโครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์”

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วม

พิธีเปิดโครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา

"เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์"

จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ " ทำความสะอาดโรงเรียนและสวนสาธารณะ"

เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

ณ บริเวณระเบียงริมโขงท่าจับปลาบึกหน้าวัดหาดไคร้ หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย