ภาพกิจกรรมประจำปี 2563 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ผลิตโดย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
ขอบคุณเพลง
1. เก็บตะวัน อิทธิ พลางกูร
2. ศรัทธา หิน เหล็ก ไฟ
3. ดอกไม้ The City Chorus