ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของเพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนภายในเขตฯ

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพื่อมอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชน ภายในเขตฯ ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)