มอบผัดไทย และอาหาร ให้เป็นขวัญ กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563
ณ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ กราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์เซ็งกิม กตสิทฺโท รองประธานมูลนิธิและสถานีโทรทัศน์ Life TV นานาชาติ เจ้าอาวาสวัดกิ่วกาญจน์ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และ คุณนายเอื้อ ที่มอบผัดไทย และอาหาร ให้เป็นขวัญ กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ(วาตภัย) ในครั้งนี้