มอบเครื่องวัดอุณภูมิแบบอินฟาเรดให้ อสม. ทั้ง 5 หมู่บ้านในเขต

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ศบค ทต.วชข มอบเครื่องวัดอุณภูมิแบบอินฟาเรดให้ อสม. ทั้ง 5 หมู่บ้านในเขต เพื่อใช้ในกิจกรรมคัดกรองและลดความเสี่ยง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ