รับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ในการนี้ นายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลเวียงเชียงของให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ นางสาวธัญวรัตน์ กันทะวงค์ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากร