ร่วมกันปลูกดอกทานตะวัน เพิ่มความสวยงานสีสันและบรรยากาศให้เส้นทางริมทางจักรยาน

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

โดย นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของและนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างฯ ลงพื้นที่ ณ บริเวณริมทางจักรยาน บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 ร่วมกันปลูกดอกทานตะวัน เพิ่มความสวยงานสีสันและบรรยากาศให้เส้นทางดังกล่าว และเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณดังกล่าวให้สวยงามน่ามองด้วย อีกทั้งยังกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่ารวมทั้งผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวได่้ดูแลและรักษาต้นทานตะวันและสิ่งแวดล้อมในบริเวณดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ คาดว่าต้นทานตะวันดังกล่าวจะออกดอกให้ได้ชื่นชมประมาณ กลางเดือน มกราคม 2564