ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้และผู้ประสบวาตภัย

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 นายทัศนัย สุุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ และ กิ่งกาชาดอำเภอเชียงของ นำส่วนราชการทุกภาคส่วนในอำเภอเชียงของ ร่วมกันแจกถุงยังชีพ ให้กับผู้ยากไร้ และผู้ประสบวาตภัย ณ โรงแรมเชียงของทีคการ์เด้น ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในการนี้
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมแจกถุงยังชีพดังกล่าวด้วย